ER JEG EGNET SOM GRÜNDER?

Det er det jo smart å tenke gjennom !  START arrangerer introkurset «Klar Ferdig Start» flere ganger gjennom året. Her går vi gjennom viktige punkter som er lurt å tenke på for deg som vurderer å starte for deg selv.  Du får i tillegg en innføring i det å starte egen virksomhet, med de krav som gjelder for deg som virksomhetsleder.

Hvis du etter gjennomført introkurs fortsatt er motivert og ønsker å gå videre med din forretningsidé, er du hjertelig velkommen til å kontaakte en av våre START veiledere.  Påmelding til introkurs finner du HER

FORRETNINGSIDE/PLAN

Hva er egentlig vitsen med å lage en forretningsplan? Er ikke det bare masse papirarbeid som blir liggende i skuffen?

 • Ha fokus på prosess og ikke papir!
 • Sjekkliste for hva du bør tenke på før du starter
 • Gjør at du møter kunder, leverandører, banker, partnere, etc. på en forberedt og vel gjennomtenkt måte
 • Gjør at du kan holde stø kurs, evaluere og korrigere

(Les mer...)

Start med å lage en godt gjennomtenkt forretningside!

I en tidlig oppstartfase fraråder vi gründere å bruke energi på å lage en forretningsplan. Poenget er at en tradisjonell forretningsplan forsøker å forutse hva som skal skje i 3-5 år fremover, har liten verdi. Innen planen er ferdig kan markedet se helt annerledes ut. Når gründer foretar sine strategiske valg, skal gjennomføre investeringer osv – må dette dessuten være tuftet på kunnskap, ikke antakelser. En slik kunnskap får gründeren bare ved å være i kontakt med reelle kunder så tidlig som mulig, ikke ved å planlegge ved skrivebordet. Først når gründer har fått bekreftet at forretningsidéen har livets rett i markedet, kan si noe konkret om markedspotensial og lønnsomhet, kan en forretningsplan utformes.

Det du da trenger er et verktøy som skal hjelpe deg med å løfte blikket og gi muligheten for å vurdere og utvikle egne tanker – tenke innovativt rundt gjennomføringen av idé til marked. Har man en godt gjennomtenkt forretningside er det mye lettere å lage en god og dynamisk plan!

Slik lager du en forretningside

Det finnes mange fremgangsmåter for å lage forretningsideer. En metode vi har god erfaring med er Business Model Canvas-metoden. Denne metoden, også kalt Osterwalder-modellen, består av 9 byggeklosser. De hjelper deg å kartlegge kundesegmenter, verdiløfte, kanaler, kunderelasjoner, inntektsstrøm, ressurser, kjerneaktiviter, partnere og kostnader.

Denne videoen viser hvordan du lager en forretningside etter Business Model Canvas metoden.

Business model canvas er i seg selv en en-siders forretningsplan. Overfor finansiører/investorer må gründeren supplere denne med et dokument som f.eks kan bygges opp slik:

 • Introduksjon
 • Beskriv problemet (kundebehovet)
 • Beskriv løsningen og hva som er unikt ved denne
 • Beskriv markedet og kundesegmentene
 • Bransje og konkurranseforhold
 • Forretningsmodell/inntektsmodell
 • Team (ledelse og evt ansatte) – kompetanse
 • Økonomiske prognoser/budsjett – finansiering
 • Fremdriftsplan
 • Oppsummering
 • Et viktig element i en slik presentasjon vil være å synliggjøre hvordan man har testet forretningsidéen og forretningsmodellen.

Trenger du mer informasjon eller hjelp?  Ta kontakt med en av START i Vestfold sine koordinatorer for gratis veiledning her

VALG AV SELSKAPSFORM

Ett av de viktige spørsmålene du må ta stilling til når du starter virksomhet, er hvilken selskapsform du skal velge. Dette valget har konsekvenser for blant annet risiko, kostnader, arbeidsmengde, trygghet og rettigheter. De vanligste selskapsformene er AS, ENK, DA, ANS.

Her kan du lese mer om de ulike selskapsformene.

Trenger du mer informasjon eller hjelp?  Ta kontakt med en av START i Vestfold sine koordinatorer for gratis veiledning HER

REGISTRERING AV FIRMA

Registrering kan gjøres enkelt på altinn.no

Trenger du mer informasjon eller hjelp?  Ta kontakt med en av START i Vestfold sine koordinatorer for gratis veiledning her

FINANSIERING

Hvordan skaffe penger? Det er ikke alltid banken kan lånefinansiere prosjektet ditt i en tidlig fase. Det finnes andre alternativer som støtteordninger og private investorer som er lurt å kjenne til. Her eller her finner du noen av de mulighetene som er i markedet

Trenger du mer informasjon eller hjelp? Ta kontakt med en av START i Vestfold sine koordinatorer for gratis veiledning HER

BUDSJETT/ØKONOMI

Mange gründere sliter med å budsjettere fremtidige kostnader og inntekter. Det er da viktig å tenke på dette som simuleringer og ikke faktiske tall. Her simulerer du hva du tror vil skje med foretaket ditt i året som kommer, og hva dette økonomisk sett vil føre til. Vil du tjene penger – eller tape? Budsjettsimuleringer kan også gi deg noen a-ha opplevelser: Hvordan vil likviditeten din endres om du for eksempel korter ned kredittiden din fra 30 til 15 dager?

Noen vil kunne sette opp budsjett selv. Er du usikker, bør du få din regnskapsfører til å hjelpe deg. Du finner mal til budsjett her

Trenger du mer informasjon eller hjelp? Ta kontakt med en av START i Vestfold sine koordinatorer for gratis veiledning HER

SKATT OG MERVERDIAVGIFT (MOMS)

Skatt:
Hvordan selskapet ditt skal betale skatt, avhenger av om du har et enkeltmannsforetak eller et AS. I et enkeltmannsforetak er det ikke noe skille mellom selskapets og din personlige økonomi. Overskuddet i selskapet anses som din personlige inntekt og skattlegges løpende på sammen måte som for en vanlig lønnsmottager. Når skatten skal beregnes, kan du kun trekke fra kostnader som er relatert til driften av selskapet og ikke privat forbruk. I et AS betaler du skatt først når du tar ut lønn eller utbytte. Men overskuddet i selskapet blir også beskattet med en selskapsskatt.

Du finner mye viktig informasjon om skatt her

Merverdiavgift
For bedrifter og organisasjoner som skal betale merverdiavgift til staten, er merverdiavgiften som regel ingen kostnad. Som næringsdrivende må du betale merverdiavgift på innkjøpene dine, men som oftest kan du få fradrag for denne avgiften.

Alle næringsdrivende med avgiftspliktig omsetning over en viss størrelse (som oftest 50 000 kroner), har plikt til å søke om registrering i Merverdiavgiftsregistreret. Du har ikke rett til å fakturere med merverdiavgift, og til å føre fradrag for merverdiavgift på noe du kjøper, før din bedrift har blitt registrert i Merverdiavgiftsregisteret.

25% – for de fleste varer eller tjenester
15% – for mat og drikke
10% – for persontransport, kinobilletter og utleie av rom

Mer informasjon om merverdiavgift finner du her

Trenger du mer informasjon eller hjelp? Ta kontakt med en av START i Vestfold sine koordinatorer for gratis veiledning HER

SALG OG MARKEDSFØRING

Sosiale medier har gitt helt nye muligheter for små og mellomstore bedrifter med begrensede økonomiske midler til å markedsføre og selge sine produkter og tjenester.

Men før du f. eks. lager en Facebook side for bedriften din, bør du søke å svare på noen viktige spørsmål:

Hvilket budskap skal jeg benytte? Hva er mine sterkeste salgsargumenter?

(Les mer...)

 • Skal du nå frem til kunden din med budskapet må det 1)Vekke oppmerksomhet, 2)Bli oppfattet som troverdig, 3)Være relevant for kunden og 4)Skille seg positivt fra konkurrerende budskap
 • Husk også at emosjonelle budskap som spiller på følelser (f. eks. stolthet, trygghet, velvære), er sterkere og vanskelige for konkurrentene å kopiere enn rasjonelle argumenter (f.eks. pris og kvalitet)
 • Ikke overdriv antall argumenter – det enkle er ofte det beste!

Hvorfor skal jeg benytte dette mediet?

 • Hvem er målgruppen min?
 • Hvor treffer jeg best målgruppen min?

Start alltid med å lage en nettside. Undersøkelser viser at ca 80% benytter internett, dvs. google, som det første stedet man leter etter info. Valg av søkeord og annonsering på google er da noe du må vurdere. Sosiale medier som Facebook, Twitter og Instagram er først og fremst egnet til å gi kortfattet informasjon og skape nysgjerrighet som gjør at man klikker seg videre til en nettside eller YouTube video for mer informasjon.

Når du jobber med salg og markedsføring, bør du også tenke på dette:

 • Bruk av video og dernest bilder er mer effektivt enn tekst
 • Husk at personlig salg direkte til kunden ofte er det mest salgsutløsende
 • Redaksjonell omtale er gratis og som regel mer troverdig enn det som oppfattes som reklame

Trenger du mer informasjon eller hjelp? Ta kontakt med en av START i Vestfold sine koordinatorer for gratis veiledning HER

NETTVERK/KONTAKT MED ANDRE GRÜNDERE

Hvorfor lever hele syv av ti nystartede bedrifter ikke etter fem år?
I Norge er det mange gründere, men altfor få nystartede bedrifter blir vekstbedrifter. Hvordan snu trenden?
Det handler først og fremst om at flere gründere må få tilgang til miljøer som gründerhus, gründernettverk og inkubatorer med solid kompetanse og erfaring i å utvikle bedrifter, som har tilgang til viktige nettverk, kompetansemiljøer – og ikke minst tidligfasekapital.
Evalueringer og studier i Norge og utlandet viser at bedrifter som har vært i slike gründermiljøer vokser hurtigere og er mer levedyktige. I snitt er det bare 20 prosent frafall blant disse bedriftene i løpet av de første leveårene – mot 70 prosent generelt.

Du finner forskjellige gründermiljøer her

Trenger du mer informasjon eller hjelp? Ta kontakt med en av START i Vestfold sine koordinatorer for gratis veiledning HER

STARTE OG DRIVE BEDRIFT?

Du finner mye nyttig info på følgende nettsteder:

Trenger du mer informasjon eller hjelp? Ta kontakt med en av START i Vestfold sine koordinatorer for gratis veiledning HER