Koordinator for Vekst i Vestfold og redaktør av portalen: Helle I Stabel, Gründernettverket

Medkoordinator: Merete Østerud, START i Vestfold

Gründernettverket

START i Vestfold

START-veileder Larvik

START-veileder Sandefjord

START-veileder Tønsberg

START-veileder Tønsberg

START-veileder Horten

START-veileder Holmestrand

START-veileder Færder

Colab Larvik

Kobben Inkubator

Gründerhuset Hi5

Gründeriet, Sandefjord

Innovasjon Norge

Forskningsrådet – regionansvarlig