Koordinator for Vekst i Vestfold og redaktør av portalen: Helle I Stabel, Gründernettverket

Medkoordinator: Merete Østerud, START i Vestfold

START, daglig leder Start i Vestfold

START – koordinator Larvik

START – koordinator Sandefjord

START – koordinator Tønsberg, Re

START – koordinator Tønsberg, Re

START – koordinator Færder

START – koordinator Horten

START – koordinator Holmestrand, Hof, Sande

Colab Larvik

Gründeriet, Sandefjord

 

Hi5, Færder

Gründernettverket Vestfold

Silicia – Vestfold Technology Incubator

Innovasjon Norge

Forskningsrådet – regionansvarlig

Oslofjordfondet

FORREGION1 Vestfold

Kompetansemeglere