Koordinator for Vekst i Vestfold og redaktør av portalen: Helle I Stabel, Gründernettverket

Medkoordinator: Merete Østerud, START i Vestfold

Gründernettverket

START, daglig leder Start i Vestfold

START – koordinator Larvik og

Daglig leder i Colab Larvik

START – koordinator Sandefjord

START – koordinator Tønsberg, Re

START – koordinator Tønsberg, Re

START – koordinator Horten

START – koordinator Holmestrand, Hof, Sande

START – koordinator Færder

Gründeriet, Sandefjord

Gründerhuset Hi5

Kobben

Innovasjon Norge

Forskningsrådet – regionansvarlig

Oslofjordfondet