Vekst i Vestfold er et samarbeid mellom offentlige aktører som har tilbud til bedrifter i alle faser av en etablering, videreutvikling og vekst. Formålet er å synliggjøre det gode totaltilbudet som er tilgjengelig for deg, samt gjøre det enkelt å finne tilbudet, evt. tilbudene som passer deg best.

Vår felles målsetning er å bidra til at du lykkes med din etablering, videreutvikling og vekst, slik at arbeidsplassene trygges for framtiden og at det stadig blir flere nye arbeidsplasser.

ue-logo

INFO

Ungt Entreprenørskap Vestfold jobber mot alle skoler fra grunnskole til høyskole og skal skape samspill mellom skolene og næringslivet. Bruk av entreprenørskap og innovasjon er viktigere enn noen gang og det er de unge som skal bringe samfunnet videre. Det å starte bedrift er en av våre viktigste metoder for å lære unge å se betydningen av å skape verdier, sosialt, kulturelt og økonomisk. Sammen med våre samarbeidspartnere gir vi ungdommen både kompetanse og motivasjon til å prøve ut egne ideer, sette seg mål og høste erfaringer. Disse erfaringene er viktige enten de starter egen bedrift senere i livet eller  sammen med andre.  Ta gjerne kontakt om du vil samspille med oss!

 • Samarbeid skole & næringsliv
 • Entreprenørskap & Innovasjon
 • Nettverksbygging – Mentor
START_Logo_H

INFO

START er et gratis tilbud til deg som har startet egen bedrift og er et samarbeid mellom kommunene i Vestfold og det private næringsliv. Vi ønsker at du som nyetablert skal få en så god start som mulig, og håper at du vil benytte deg av våre tilbud: Veiledning og rådgivning, Kurs, Møteplasser. Gjennom START tilbyr vi i deg kompetanse fra et stort nettverk av offentlige og private fagpersoner. START-tilbudet gir også tilgang til nettverk for erfaringsutveksling og gjensidig læring.

 • Kurs
 • Veiledning/rådgivning
 • Nettverk/erfaringsutveksling
grundernettverket-logo

INFO

Gründere har ofte mange spørsmål og savner ofte noen å snakke med. Gründere har behov for andre gründere.  De forstår gjerne hverandre og kan dele «ups and downs».  Gründernettverket gir deg nettopp et slikt nettverk med andre gründere. Du får «kolleger» du kan diskutere med, spørre til råds, la deg inspirere av og utvikle deg sammen med. Og som følger deg opp og «krever» handling mot mål!

Gründernettverket er et læringsnettverk, basert på deltagelse i mindre gründerteam.  Teamene settes sammen av 5-8 gründere innen ulike bransjer/forretningsideer, og fasiliteres både av gründerne selv og av fagpersoner.  Teamene har månedlige møter og følger hverandre på ulike kommunikasjonsplattformer mellom møtene.  Alle teamene utveksler erfaring, bygger kompetanse og videre nettverk på fellessamlinger i Gründernettverket.

 • Nettverk / læringsnettverk
 • Forretningsutvikling / strategi
 • Sparringpartnere og oppfølging over tid
Vår tekonologiinkubator i Vestfold

INFO

Silicia – Vestfold Technology Incubator er et tilbud til alle gründere med teknologi som en del av sin forretningsidé. Gründere i Silicia får tett oppfølging i form av både fellesmøter, individuell rådgivning og ikke minst, gjennom vår egen inkubatorskole. Det er stort fokus på kommersialisering og vekst. Vi har gode avtaler med viktige, etablerte bedrifter, som har fysisk tilstedeværelse hos oss.  Vi kaller de våre tjenesteaktører.   Dvs at du som gründer hos oss får nær tilgang til fagpersoner innenfor kommunikasjon, markedsføring, regnskap, jus og HR.

Silicia er plassert i Forskningsparken i Vestfold med nærhet til forskningsmiljø, Innovasjon Norge, Forskningsrådet og industrien i Horten. I tillegg kan vi tilby våre gründere tilgang til Verify, som er en lab som ligger på Skoppum.

Silicia er en SIVA-partner.  Det betyr et godt nettverk og profesjonell oppfølging.

 • High tech future
 • Fun and passion
 • No ideas too wild and no dreams too big!
colab-logo

INFO

Colab Larvik  – «Huset for nyskaping».  Her er gründere med ønske om suksess og nettverk hjertelig velkommen.  Det skal også være et innovasjons- og utviklingstilbud til etablert næringsliv. I tillegg til at du her kan ha din fysiske arbeidsplass i et «pulserende» miljø, får du tilbud om forskjellige utviklingsprogram, oppfølging, fagsamlinger, workshops, mentoring, sosiale eventer m.m.  Du blir del av en heiakultur som ønsker å dele med hverandre.  I et slikt mangfoldig miljø, er også muligheten stor for at nye ideer og prosjekter skapes.  Det ønsker vi varmt velkommen.

Colab Larvik er startet med gründerne i sentrum og med Larvik kommune og etablert næringsliv som viktige støttespillere.  Du finner oss i sentrum av Larvik – Brannvaktsgt. 5.

 • «Coworking» gründere/etablerte
 • Forretningsutvikling/vekst
 • Nettverk/delingskultur
gründeriet_logo

INFO

Sandefjord Næringsforening (SNF) ønsker å legge til rette for at etablererånden skal blomstre i Sandefjord. Næringsforeningen har derfor etablert Gründeriet i samarbeid med Sandefjord kommune og med hjelp fra en rekke små og store lokale bedrifter. Gründeriet skal være en arena for bedriftsetablerere i alle aldre og fra alle bransjer, og tanken er at gründerne i dette miljøet skal ha god nytte av hverandre og av fellesskapet.
Vi tilbyr gründerne et egnet tilholdssted med sterkt faglig miljø, en rådgivende mentorordning, godt samhold og hyppige erfaringsutvekslinger – alt sammen i inspirerende omgivelser med gunstig husleie og sentral beliggenhet midt i Sandefjord sentrum.

 • Kontorplasser
 • Faglig miljø/erfaringsutveksling
 • Rådgivning/mentor
hi5-logo

INFO

Gründerhuset Hi5 (i kommunegrensen Færder/Tønsberg)  er et inkubatortilbud til oppstartsbedrifer fra «startup til scaleup». Vi tilbyr et inkubatorprogram, delingsarenaer, dedikerte veiledere og tilrettelagte lokaler til en rimelig pris.  Vi tilbyr også spennende faglige arenaer, sosiale møtesteder og fellesarrangementer med andre startupmiljøer. Gründerhuset Hi5 er en forening som Tønsberg og Færder kommuner står bak, og som er finansiert gjennom et offentlig/privat samarbeid.

En kort informasjonsfilm ser du her

Noen suksesser som nå har flyttet ut og står «på egne ben»:

Orage AS v/Øyvind Therkelsen

Aventia Media  AS v/Marius Berg

Aaby Solutions AS v/Rolf Aaby

Fertil.no v/Christel Taranger Freberg

 • Kontorfellesskap med delingskultur
 • Forretningsutvikling/mentoring/coaching
 • Mangfoldig nettverk med mye ekspertise
in-logo

INFO

Innovasjon Norge skal bidra til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.

Vårt hovedmål er å utløse bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling og ulike regioners næringsmessige muligheter.

 • Kurs/veiledning
 • Finansiering
 • Nettverk og internasjonalisering
vfk

INFO

Vestfold Fylkeskommune ønsker å bidra til at det etableres og skapes enda flere vekstbedrifter i Vestfold!  Prosjekt Vekstetablerer tilbyr derfor rådgivning til bedrifter med vekstpotensial og ambisjoner, enten bedriften er nyetablert eller er en SMB som trenger hjelp til å komme videre eller å snu en trend.

Tilbudet er gratis bistand og er to-delt:

 1. Standard: Inntil 10 timer rådgivning.  Iht gitte kriterier og tilgjengelig kapital
 2. Utvidet: Inntil 50 timer rådgivning.  Iht gitte kriterier, tilgjengelig kapasitet & mentoravtale

Vi bistår med råd/tips (ikke uttømmende): ift kapitalisering, strategi, organisasjonsutvikling, prosjektstyring, forskning & innovasjon, salg & tilbud, produksjon & logistikk, dokumenter/maler eller som en sparringpartner.

Tilbudet er for bedrifter med:

 1. Forståelig forretningsmodell
 2. Vekstambisjoner og vekstpotensial
 3. Spennende teknologi, forretningsmodell eller kremmer
 4. Lokalisert i Vestfold (eller ønsker å lokalisere seg i Vestfold)
 5. Etisk rammeverk (jmf Vestfold Fylkeskommune)
 6. Mentorerbare (gjelder for utvidet tilbud)
 7. Kategorier: Nyetablerte med 2+ ansatte og Etablerte SMB’er med 5-20 ansatte (ikke absolutt)

Ta kontakt med prosjektleder Harald Østerberg, tlf. 99 256 878, mail: haraldo1@vfk.no

 • Gratis rådgivning til vekstbedrifter
 • Standard: Inntil 10 timer
 • Utvidet: Inntil 50 timer
forskningsradet

INFO

Forskningsrådet har et bredt finansieringstilbud til bedrifter som har utviklings- og forskningsprosjekter, uavhengig av når bedriften ble etablert.

Forskningsrådet ønsker å bidra til kunnskapsbasert innovasjon både i privat og offentlig sektor, og bidrar med midler til næringsliv, til universiteter og høgskoler, til institutter og til offentlig sektor.

For nyetablerte bedrifter er det særlig SkatteFUNN, STUD-ENT, FORNY2020 og Innovasjonsprosjekter som kan være aktuelt.

SkatteFUNN er en ordning hvor alle bedrifter får fradrag i skatten, eller penger utbetalt om bedriften ikke er i skatteposisjon, for 20 % av kostnadene til utviklings- og forskningsprosjekter. Fradraget er basert på kostnader som føres i regnskapet. Dette omfatter prosjekter der bedrifter skal utvikle en ny eller bedre vare, tjeneste eller produksjonsprosess.

Sjekk SkatteFUNN.no for mer informasjon.

Forskningsrådets program FORREGION skal øke verdiskapingen, konkurransekraften og omstillingsevnen i hele landet. Dette er et treårig prosjekt der bedrifter og forskere jobber sammen for øke forskning, innovasjon og verdiskaping i næringslivet og utvikle ny kunnskap om hvilke former for slikt samarbeid som er mest innovasjonsfremmende. Prosjektet startet 01.01.2017, og er en videreutvikling av VRI programmet (Virkemidler for Regional FoU og Innovasjon) som gikk i perioden 2007-2016.

Programmet inkluderer også KOMPETANSEMEGLING.  Kompetansemegling skal fremme økt forskning og utvikling hos bedrifter, enkeltvis og i nettverk, som har potensiale for å drive/delta i forskningsbaserte innovasjonsprosesser og kan ha betydelig nytte av tettere samarbeid med FoU-miljøer. Både produserende og tjenesteytende næringer kan omfattes.Du kan kontakte en KOMPETANSEMEGLER for rådgivningssamtaler.

 

Er du mastergradsstudent og ønsker å etablere en bedrift som har en kunnskaps- eller forskningsbasert forretningside og som støttes av et universitet ellet en høgskole, så kan du søke om stipend på 1 million kroner – sjekk mer om STUD-ENT her.

Arbeider du med en ide som springer ut av et universitet eller en høgskole, kan du søke FORNY 2020 programmet. Du kan søke på midler til å verifisere at et nytt konsept, en ny teknologi eller en prototype fungerer – sjekk FORNY2020 for mer informasjon.

Har bedriften et litt større fou-prosjekt den ønsker å starte og trenger noen finansiell avlastning, så kan dere søke på Innovasjonsprosjekter med forskningsinnhold. Forskningsrådet har årlige utlysinger av midler til Innovasjonsprosjekter med forskningsinnhold og generelt sett er det bedriften selv som bestemmer tema. Sjekk ut BIA-programmet for mer informasjon.

 

Thomas Stang

Regionansvarlig Buskerud Vestfold

Mobil: 971 17 404

E-post: ths@forskningsradet.no

 • Veiledning
 • Finansiering
 • Samarbeidspartnere
oslofjordfondet

INFO

Oslofjordfondet finansierer prosjekter som bidrar til å løse utfordringer i regionen, og som er til nytte for bedrifter og offentlig sektor.

Buskerud, Telemark, Vestfold og Østfold fylkeskommuner har dannet fondsregionen Oslofjordfondet, som har sammenfallende utfordringer innenfor fem satsingsområder.

Målet er å skape vekst og nye muligheter gjennom forskning og utvikling på disse områdene:

 • Klima, miljø og energi
 • Helse og omsorg
 • Velferd, utdanning og oppvekst
 • Teknologi
 • By-, steds- og regionutvikling

Fra 1. januar 2020 vil det bli ett Regionalt fond per fylkeskommune. Oslofjordfondet vil da bli delt i RFF Viken og RFF VestfoldTelemark. Du må da søke forskningsmidler i den fondsregionen du hører til. Søkere som har pågående prosjekter i Oslofjordfondet vil ikke merke endringen.

 • Forskning og innovasjon i fylkeskommunene
 • Kvalifiseringsprosjekt
 • Hovedprosjekt
forregion

INFO

FORREGION Vestfold lyser i 2019 ut 1,6 MNOK til forprosjekter. Nytt av i år er en løpende utlysning uten frist så lenge det er midler tilgjengelig.

Midlene er tiltenkt små og mellomstore bedrifter med lite eller ingen erfaring med forskning, og skal avhjelpe dem med å søke ny kunnskap via forskning via en godkjent FoU aktør for videre utvikling av egne produkter eller tjenester gjennom innovasjon.

En kan søke om maksimalt 200.000 i støtte for et prosjekt.

FORREGION eies av Verdiskaping Vestfold (VSV). Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) er juridisk kontraktspartner på vegne av partnerskapet.  Dette 3-årige prosjektet finansieres av ForskningsrådetVerdiskaping Vestfold og egeninnsats.

Programmet inkluderer også KOMPETANSEMEGLING.  Kompetansemegling skal fremme økt forskning og utvikling hos bedrifter, enkeltvis og i nettverk, som har potensiale for å drive/delta i forskningsbaserte innovasjonsprosesser og kan ha betydelig nytte av tettere samarbeid med FoU-miljøer. Både produserende og tjenesteytende næringer kan omfattes.Du kan kontakte en KOMPETANSEMEGLER for rådgivningssamtaler.

 • Kompetansemegling
 • Forprosjektmidler
 • Tenketanker