INFORMASJON OM KORONA SITUASJONEN

Koronasituasjonen gjør at mange bedrifter – nye som godt etablerte – allerede etter kort tid får store utfordringer.  Utfordringer med ansatte som ikke kan jobbe, utfordringer i forhold til vask og rengjøring og ikke minst, utfordringer i forhold til omsetning og likviditet.

I en slik situasjon overøses nettet av forskjellig informasjon.  Noe informasjon er korrekt og noe er absolutt ikke det.  For å hjelpe dere litt i denne tiden, legger vi her inn nyttig og pålitelig informasjon innen ulike emner.  Vi baserer oss på linker i boksen til høyre, slik at dere kan velge ut det som kan være nyttig for hver og en av dere.

Vi er et samlet, offentlig apparat, som gjør så godt vi kan med å holde motet oppe hos dere som sørger for de viktige arbeidsplassene i fylket vårt.  Flere av oss har i disse dager også karantene, men vi bidrar gjerne over telefon eller andre digitale løsninger, så ikke nøl med å kontakte oss.

Dere finner de forskjellige kontaktpersonene her eller dere går direkte inn på hver enkelts nettside – sjekk nærmere her

GENERELL INFO

Regjering

NAV

Vestfold og Telemark Fylkeskommune

Regnskap Norge

PERMITTERING

Info fra Altinn

Info fra NAV

TILTAKSPAKKER

Regjeringe

NHO

Skatteetaten

Innovasjon Norge

Forskningsrådet

 

Godt oppsummert om tiltakspakker for gründere fra Forskningsparken Oslo

Kompensasjonskalkulator kontantstøtteordningen fra Telemark Næringshage

INFO TIL LANDBRUKET

Informasjon fra Norges Bondelag

LEIE AV NÆRINGSLOKALER

KPMG om leie av næringslokaler og utsettelse av husleie

 

NB!  Det arrangeres en del webinarer som også dreier seg om tiltakspakkene. 

Følg med her